Vitajte na stránkach našej školy


Od 1. septembra 2017 sa špeciálna základná škola s materskou školou stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Palárikova 1/A, Hlohovec.

Riaditeľka SŠ: Mgr. Zuzana Tomšíková

Zástupkyňa pre ŠZŠ: Mgr. Dagmar Verešová

Zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Emília Takáčová